Historie

Evjetuns historie strekker seg tilbake til 1950-tallet. Leirvirksomheten i Norsk Luthersk Misjonssamband hadde sterk vind i seilene, og det var naturlig at man begynte å se seg om etter et permanent leirsted.

Lensmann Arne Askildsen mente sommeren 1951 at man burde få et leirsted på en av misjonens eiendommer på Agder. I 1958 løsnet endelig saken. NLM hadde kastet sine øyne på en vakker tomt i prestegårdsskogen i Evje, ved bredden av Otra. Søknad om kjøp eller festekontrakt på tomta ble sendt til kirkedepartementet.

I 1959 kom positivt svar, NLM skulle få den fine tomta på 11,5 dekar på festekontrakt i 99 år.

Senere har Evjetun fått kjøpe tomta.

Norsk Luthersk Misjonssamband la i årene fremover de fleste av leirene sine til Evjetun. Mange andre av NLMs arrangementer ble også lokalisert hit.

Etter en tid kom man igang med bibelcamping, i tillegg til leirene for barn og ungdom. I dag er campingdriften en svært viktig del av den samlede virksomheten som skjer på Evjetun.

Også mange lag, foreninger og forsamlinger som ikke tilhører NLM har opp gjennom årene lånt Evjetun til forskjellige arrangementer.

Leirskolen
Evjetuns flaggskip

Leirskolen på Evjetun vokste frem midt på 1970-tallet. De fleste kommuner i landet bevilger penger til en uke leirskoleundervisning i løpet av grunnskolen. På Evjetun blir elevene underviste i friluftsliv, naturkunnskap og Setesdalens kulturhistorie. Leirskolen drives i dag i samarbeid med Evje og Hornnes kommune.

Vi hører gjerne fra deg!

Spørsmål eller kommentarer? Vi tar imot med åpne armer, og svarer så godt vi kan.