Evjetun leirskole

Evjetun Leirskole er en av landets mest populære
og største leirskoler. Vi har ca. 100 elever innom hver uke fra mandag til
fredag. Her tilbyr vi masse spennende aktiviteter og vi streber å gi den
beste uka til elever og lærere under mottoet "en annderledes uke" 

Evjetun Leirskole ligger 3 km. nord for Evje sentrum som er regionsenteret
i Setesdalen og omegn.Evje ligger ca. 60 km. nord for Kristiansand.

Evjetun Leirskole ble startet i 1975 og offentlig godkjent i 1981.
Leirskolen har idag fast ansatt leder og instruktører,
samt flere medhjelpere/sikkerhetsinstruktører på timebasis.
Det er plass til inntil 4 skoleklasser.

Evjetun Leirskole eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

NYTT for 2021 er VINTERLEIRSKOLE.

Ski instuksjon, skiturer, skiskyting, snøhule graving

Alpindag

Setesdalens kultur

Ta kontakt med Camilla Tveitå for info tlf 99792295