Idrettshall

Hallen har et kunstgress dekke, er oppvarmet hele året. Kan brukes til trening vinterstid i ukedager, og benyttes ved utleie i uker og helger. Hallen er på ca 500m2

Ved sommerdrift innredes hallen med stoler og lydanlegg og kan romme 350 personer.

Vi hører gjerne fra deg!

Spørsmål eller kommentarer? Vi tar imot med åpne armer, og svarer så godt vi kan.